|

 SIRS

SAVEZ IZVIĐAČA REPUBLIKE SRPSKE             

ss


Poruka

" ŠTA ŽELITE POSTIĆI?... Gledajte visoko, sanjajte mnogo, želite najbolje od najboljeg i život će vam dati ono što želite. "

Odredi u RS


O nama

Savez izviđača Republike Srpske (Savez) je osnovan 06. maja 1997. godine, u Brčkom od strane predstavnika nekolicine izviđačkih odreda iz Republike Srpske koji su obnovili svoj rad nakon završetka ratnih dejstava na teritoriji BiH.
Sjedište Saveza je premjesteno iz Brčkog u Banja Luku odlukom Skupštine Saveza koja je održana 14. marta 1999. godine u Srpskom Brodu. Uz pomoc CARE International-a, Savez je unaprijedio svoj rad i otvorio sopstvenu kancelariju 01. decembra 1999. godine.


Savez je dobrovoljna, nepolitička, vaspitno-obrazovna organizacija za sve mlade ljude, bez obzira na njihovu nacionalnost, religiju ili rasu. Cilj Saveza je da doprinese u fizičkom, intelektualnom i duhovnom razvoju mladih ljudi, kako bi oni mogli postati dobri i odgovorni građani svoje lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.

Misija izviđaštva je da doprinosi razvoju boljeg svijeta kroz edukaciju mladih ljudi.
 


Status i uloga saveza u Republici Srpskoj


Savez je jedna od mnogobrojnih omladinskih organizacija koje postoje u Republici Srpskoj i jedan je od osnivača Omladinskog Foruma RS, krovne organizacije svih omladinskih organizacija koje egzistiraju u Republici Srpskoj. Savez ima veliku ulogu društvu, jer je jedna od najvećih i najbrojnijih omladinskih organizacija na teritoriji RS, kao i zbog njegovog specifičnog programa koji je važan za razvoj mladih ljudi. Iako je nevladina i nepolitička organizacija, u skladu sa svojim programom Savez sarađuje sa Ministarstvom sporta i omladine u Vladi RS i ta je saradnja veoma uspješna.

Fotografije